Ei Niš GEM21
Ei Niš GEM21 integrisano kolo – kompozit od 11 x 11 fotografija na Carl Zeiss metalurškom mikroskopu

GEM21 je gejtovska matrica koju su u kolaboraciji projektovali i razvili Ei Niš – Fabrika poluprovodnika, Elektronski fakultet iz Niša i Rudi Čajavec iz Banja Luke u periodu 1984-1985. Kolo je kasnije proizvođeno u fabrici Ei-Poluprovodnici. Gejtovske matrice su LSI (Large Scale Integration) kola bez predefinisane namene, odnosno kola sa matricom tranzistora čiji gejtovi inicijalno nisu povezani. Gejtovi tih tranzistora se u poslednjoj fazi proizvodnje ili nakon proizvodnje mogu povezati u NI ili NILI kola, a onda se ta kola dalje mogu povezati u složene logičke sklopove koji obavljaju tu funkciju u nekom elektronskom uređaju. Prednost ovih čipova bila je u mogućnosti prilagođenja i proizvodnji u malim serijama što je bilo pogodno za domaću proizvodnju elektronskih uređaja čiju logiku obavlja ovo integrisano kolo. Upotrebom GEM21 smanjuje se broj pasivnih komponenata, broj drugih integrisanih kola određene namene i veličina štampanih ploča uređaja. Osim samog kola, razvijeni su i prateći softveri za simulaciju i verifikaciju ove gejtovske matrice.


„Dalji zajednički rad u ovoj oblasti nastavlja se kroz razvoj GEM23, a završiće se potencijalnim potrebama Jugoslavije do 2000. godine.“ B. Trokić, 1986. Nažalost, GEM23 nije nikada razvijen, a osim tog projekta propale su i fabrike Ei-Poluprovodnici i Rudi Čajavec, kao i Jugoslavija. U vreme kada se GEM21 proizvodio, na ulazu u Niš stajao je veliki natpis „Dobrodošli u grad elektronike“, a 35. godina kasnije došlo je „zlatno doba“ kada se najveći deo proizvodnje u oblasti elektronike u Nišu svodi na proizvodnju i sklapanje kablova za automobilsku industriju (što je ujedno i najveći izvozni proizvod Srbije).

Category
Tags

Comments are closed

sr_RSSerbian