Naša usluga dizajna elektronike uključuje dizajn šeme, PCB dizajn (dizajn štampanih ploča), modelovanje i simulacije za uređaje, podsklopove, napajanja prema zahtevima klijenta.

Ponuda obuhvata i organizaciju proizvodnje (Srbija, EU ili Kina), sklapanje štampanih ploča SMD/THT, dizajn i proizvodnju alata za sklapanje i testiranje štampanih ploča. Brza in-house izrada probnih prototipova štampnih ploča.

Dizajn stampanih ploca

Dizajn šematskog dijagrama

Proces dizajna štampanih ploča uvek počinje od dizajna šeme. Šemu može definisati klijent ili je možemo dizajnirati mi na osnovu ulaznih parametara i zahteva ili postojećih uzoraka (reverzni inženjering šeme). Šema predstavlja dijagram konekcija svih komponenata na štampanoj ploči kao što su integrisana kola i diskretne komponente (otpornici, kondenzatori, induktori).

Za dizajn i definisanje šeme koristimo softvere koji su standard u industriji i koji osim samog dizajna omogućavaju validiranje šeme na osnovu simulacija.

Dizajn seme

PCB i layout dizajn

Za dizajn štampanih ploča koristimo industrijski najzastupljenije softvere kako bismo zadovoljili vaše zahteve. Pored toga, nudimo i 3D CAD dizajn dodatnih komponenata štampanih ploča kao što su hladnjaci, adapteri, kućišta, distanceri, izgledi podsklopova.

Ulazni parametri za dizajn štampane ploče su veličina i oblik štampane ploče, radno okruženje, izgled kućišta i način montaže štampane ploče u kućište uređaja.


PCB design

Brza izrada prototipova

Brza in-house izrada probnih ploča nam omogućava brzo testiranje šema i prototipova u ranoj fazi i skraćuje vreme koje odlazi na ponovnu fabrikaciju probnih ploča u fabrici.

Još jedna prednost je 3D štampa koja nam omogućava da brzo testiramo probne oblike ploča sa rasporedom komponenata kako bi se utvrdio optimalni oblik ploče u odnosu na kućište ili druge komponente u uređaju pre finalne proizvodnje.


PCB prototip
3D štampani prototip ploče i probna štampana ploča

Organizacija proizvodnje štampanih ploča i sklapanja

Efikasna organizacija proizvodnje štampanih ploča u malim i velikim serijama u Srbiji, Evropi ili Kini. Potpuno SMD + THT ili delimično sklapanje štampanih ploča. Priprema GERBER fajlova za proizvodnju, Pick and Place (PKP/CPL) fajlova za asemblažu sa pripremom Bill of Materials fajlova za nabavku komponenata.

PCB asemblaza
Ploče nakon SMD asemblaže

Izrada alata za sklapanje i testiranje ploča

Projektovanje i izrada alata za sklapanje specifičnih ploča (ploča iz više delova) ili za ubrzavanje određenih faza asemblaže štampanih ploča.

Projektovanje i izrada alata za testiranje štampanih ploča ili podsklopova, testiranje senzora i proveru operacije sklapanja.


Alat za sklapanje štampanih ploča
Alat za sastavljanje štampanih ploča pod uglom
PCB test
Rig za testiranje komponenata projekta

Projektovanje i sklapanje kablova i kablovskih formi

Projektovanje kablovskih formi i izrada dokumentacije za kablovske forme. Izrada uputstava za sklapanje kablovskih formi. Sklapanje kablova i kablovskih formi pojedinačno ili u serijama, nabavka kablova i konektora.

Sklapanje kablova
Kabl forme
Kabl forme
Kabl forme


Dizajn hardvera u skladu sa regulativama

ROHS
RoHS direktiva

odnosi se na ograničenje upotrebe opasnih materija u elektronskim proizvodima i na štampanim pločama.

U pitanju je korišćenje četiri teška metala: živa, kadmijum, olovo, šestovalentni hrom i dva produkta koji se dodaju plastici za smanjenje zapaljivosti (PBB i PBDE).

WEEE
WEEE direktiva

EU direktiva o električnom i elektronskom otpadu koja bliže određuje način prikupljanja i reciklaže.

Svi elektronski uređaji stavljeni na tržište EU moraju imati ovu oznaku sa oznakom proizvođača koji je odgovoran za upravljanje otpadom nakon što proizvod prestane da se koristi.

CE
CE znak

u EU predstavlja jedini dozvoljeni znak o usaglašenosti proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva u pogledu bezbednosti proizvoda.

CE znak na proizvodu je izjava proizvođača da je proizvod usaglašen sa bitnim zahtevima (u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine.

FCC
fcc znak

je znak SAD o usaglašenosti elektronskih proizvoda koji indikuje da je elektromagnetna radijacija sa proizvoda u dozvoljenim granicama koje propisuje Federalna komisija za komunikacije.

Ovaj znak stavlja se na uređaje koji su proizvedeni u SAD ili se prodaju na tržištu SAD-a.

sr_RSSerbian