3D modelovanje i izrada tehničke dokumentacije

Usluga 3D modelovanja na osnovu crteža ili na osnovu gotovog dela ili proizvoda, reverzni inženjering delova kao i praćenje razvoja proizvoda kroz 3D modele i crteže.

Za izradu 3D modela koristimo softvere koji su industrijski standard i po želji klijenta modele eksportujemo u sve dostupne formate (STEP, IGES, STL…).

Izrada kompletne tehničke i proizvodne mašinske dokumentacije za proizvode i pojedinačne pozicije. Izrada krojnih listi za rezanje planarnih delova, priprema modela i crteža za CNC obradu.3D modelovanje
3D model rama električnog motocikla

Izrada crteža na osnovu 3D modela

Na osnovu 3D modela mogu se dalje praviti crteži za tehničku dokumentaciju i radionički crteži za izradu delova.

Za radioničke crteže izrađujemo sastavnice, crteže sklopova, podsklopova, pojedinačnih delova kao i varilačke crteže.

Osim tehničkih crteža moguća je izrada i sklopnih crteža i uputstava koja prate sam proizvod koji se sklapa kod krajnjeg korisnika nakon isporuke.

3D model
3D model pozicije
3D model i crtež
Tehnički crtež i proizvedena pozicija
3D modelovanje
sr_RSSerbian